C.V.

Terug naar: Evert's homepage.
Terug naar: Menu


C.V.

Na de MULO-B (1966-1970) heb ik via het voorbereidend jaar HTS Chemische Techniek (proces chemie) aan de HTS "Amsterdam" gedaan (1971-1975). Tegelijk heb ik toen in de avonduren MO-A Wiskunde gehaald. Daarnaast was ik actief in de HTS-Unie, een landelijke studenten organisatie, die qua karakter wel wat op de ASVA leek ("studentenvakbond"). Ik was daarin in 1973-74 vice-voorzitter en heb in die jaren enkele malen het genoegen gesmaakt mede door mijn toedoen enkele politici de gordijnen in te jagen. Daarna heb ik in de jaren 1977-1979 natuur- en scheikunde gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam, t.w. N4. D.w.z. 3 hoofdvakken: Wis-, Natuur- čn Scheikunde. Deze studie heb ik nadat eind 70-er jaren de werkloosheid snel opliep niet meer afgemaakt. Beter HTS-er met werk dan Drs. in de bijstand.

Van 1 maart 1980 tot 1 maart 2015 werkte ik bij Shell in Amsterdam. Van 1980 t/m 1986 in een groep "metallurgie en hoge T thermodynamische modellen". Van 1986 t/m 1989 bij een groepje dat volkomen vrije research deed. In die tijd heb ik mij met allerlei ideeën rond energie opslag bezig gehouden. Van 1989 t/m 2002 werkte ik bij groepen die zich vooral met engineering problemen bezig houden, waarbij het zwaartepunt van mijn werk lag in "de vergassingshoek" (olie- en kolenvergassing).
Sinds 1998 was er binnen het deel van Shell waar ik werkte sprake van een verschuiving van R&D naar technical service werk.
Van begin 2002 tot begin 2015 was ik in afdelingen werkzaam die zich voornamelijk met R&D en innovatie bezig hielden. Het zwaartepunt van m'n activiteiten lag op het terrein van CO2 afvang & opslag, alsmede studies op het terrrein van energie.

Op 1 maart 2015 ben ik met pensioen gegaan. Vanaf nu ga ik op het terrein van energie & milieu nevenactiviteiten opbouwen.


Maatschappelijke activiteiten: Vanaf 1982 t/m 2014 ben ik actief geweest in de bedrijfsafdeling van de FNV bond op het Shell Laboratorium in Amsterdam. Daar was ik tot begin 2015 plv. voorzitter van.
Daarnaast heb ik mij binnen Shell van 1995 t/m 2014 ook met "de klimaat discussie" bemoeid.


Hobbies: Mijn grootste privé passie is het te voet reizen door woeste (berg)gebieden en, zo nu en dan, het beklimmen van bergen. Daarnaast is fotografie een 2e hobbie.


Terug naar: Evert's homepage.
Terug naar: Menu