Een antwoord aan H. Labohm en D. Thoenes

Terug naar: Menu
 

De wetenschap achter "Kyoto" klopt wel degelijk

Een antwoord aan H. Labohm en D. Thoenes

(door Evert Wesker)

In hun bijdrage aan de forum pagina van De Volkskrant van 7 juli trekken de heren Labohm en Thoenes de conclusies van het laatste IPCC rapport in twijfel. Zo halen zij een petitie aan die "door 17-duizend wetenschappers" zou zijn ondertekend. ("The Oregon Petition") Ik wil erop wijzen dat b.v. "The Spice Girls" zich onder deze "wetenschappers" bevonden. Het is dus correcter om van een "door 17-duizend Amerikanen ondertekende Petitie" te spreken. Ik ben er niet van onder de indruk.

Inderdaad is er nog altijd onzekerheid ontrend de modellen van de meteo wetenschappers. Men slaagt er echter steeds beter in zonder "fudge factoren" als "flux adjustments" te komen tot een heel behoorlijke beschrijving van atmosferische processen in samenhang met zeestromings patronen als b.v. El NiŮo.

Natuurlijk is het mogelijk om "kritische wetenschappers" te vinden die de resultaten van het IPCC in twijfel trekken. Het is echter maar al te vaak zo dat deze mensen niet op het terrein van meteorologie actief zijn. Als men het licht opsteekt onder meteo wetenschappers dan kan men niet anders dan tot de conclusie komen dat er een steeds grotere mate van consensus is ontstaan.

Was het IPCC rapport van 1995 nog vrij voorzichtig in zijn bewoordingen ("the balance of evidence suggest that there is a discernable human influence on climate.") in het rapport van 2000 is dit in veel mindere mate het geval ("it is likely that the increasing concentration of anthropogenic greenhouse gases have contributed substantially to the observed warming over the last 50 years").

Hoe Labohm en Thoenes ondanks de inhoud het IPCC rapport tot de conclusie kwamen dat "de gemiddelde temperatuur op aarde niet stijgend is" is mij na enig speurwerk op internet duidelijk geworden. Zij namen een niet peer reviewed publicatie door Robert Essenhigh in een niet meteorologisch vakblad als basis. In dat verhaal stond ook de stelling dat de mensheid maar voor 4% aan de CO2 bijdraagt. Ik vind dat trouwens uit de koker van een techneut onvergeeflijk! Wel eens van accumulatie gehoord? Iedere eerste de beste chemisch technoloog kan daar zich wat bij voorstellen ... en in de procesindustrie is het verschijnsel van accumulatie van bijproducten in kringlopen aan de orde van de dag!

Het IPCC rapport is op het punt van de gemiddelde temperatuur op Aarde in elk geval zeer duidelijk. En als er onder meteo wetenschappers iets vrijwel onomstreden is is het dat de gemiddelde temperatuur op aarde (snel) aan het stijgen is.

Daarnaast kan men tegenwoordig allerlei bronnen op internet raadplegen die daar door gevestigde instituten als het KNMI en NOAA toegankelijk zijn gemaakt voor een ieder die daartoe de moeite neemt.

Zo kan ik bijvoorbeeld uit de KNMI data halen dat Nederland warmer is geworden vanaf 1975 en dat de 90-er jaren een ongekende serie warme jaren hebben opgeleverd. Anderzijds kan ik op grond van wind data tot de conclusie komen dat het niet harder is gaan waaien (misschien zelfs een beetje minder).

Ook kan men aan de hand van data die door het Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center van de Amerikaanse marine op internet worden gezet zien dat warmte anomalieŽn in de zeewater temperaturen in het Noordpool gebied de laatste jaren aan de orde van de dag zijn. Ik nodig de heren Labohm en Thoenes van harte uit daar eens een kijkje te nemen. Het is "unclassified". (Hier een voorbeeld van 15 augustus j.l. dat ik later heb toegevoegd.)

Ik ben van mening dat er voldoende reden is om op voorzichtigheid aan te dringen. Wij zijn als mensheid t.g.v. onze activiteiten op deze planeet bezig de chemische samenstelling van de atmosfeer te veranderen in een tempo dat zijn weerga tijdens het pleistoceen nauwelijks heeft gekend. We zijn daarmee bezig met een "one shot experiment" dat niet zonder risico is.

Als dit experiment tot een nogal ongewenst resultaat leidt, denk aan het noordwaards schuiven van neerslag zones waardoor de Sahel natter wordt maar Marokko en Algarije in woestijn veranderen en hun bewoners daardoor tot verhuizing worden gedwongen, dan kan dat tot onoverkomelijke problemen leiden.

Het lijkt mij daarom heel verstandig om technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen om energie en transport op deze planeet op duurzamere bronnen te baseren verder te versnellen en mechanismen ter stimulering daarvan verder te ontwikkelen. "Kyoto" was daartoe een eerste aanzet.


Terug naar: Menu

Naschrift:    Bovenstaande tekst ging als ingezonden brief naar "de Volkskrant".    Die werd niet
geplaatst.    Een stuk van de heer Davidson dat wel werd geplaatst gaat in een analoge richting.