Ademtherapie en Adembewustwording

Methode Van Dixhoorn

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Adem- en ontspanningsinstructies worden op velerlei gebieden toegepast. Deze zijn globaal te verdelen in therapeutische toepassingen bij mensen met specifieke problemen en toepassingen met een les karakter om de vaardigheid te vergroten, bij mensen die zich in principe kunnen ontspannen. Onderstaand overzicht is gebaseerd op een enquete, gehouden door Irmgard van Dixhoorn, onder (oud)cursisten van de Leergang Ademtherapie en Adembewustwording, in 1997-1998.

THERAPIE

De primaire doelstelling is om een ingang te zoeken om tot grotere zelfregulatie te komen. Het volstaat dat een enkele instructie gevonden wordt die de deelnemer kan gebruiken. De begeleider is een geschoolde hulpverlener en is naast zijn vakopleiding geschoold in adem- en ontspanningstherapie. De begeleiding vindt primair op individuele basis plaats, maar therapie kan ook in kleine groepjes gedaan worden.

TRAINING EN LESSEN

De primaire doelstelling is de vaardigheid te vergroten. Er worden diverse instructies gegeven, waarvan de deelnemer verwacht wordt ze in principe te kunnen uitvoeren. De instructies met de laagste moeilijkheidsgraad kan iedereen in principe doen en er concrete en aangename veranderingen door opmerken. De begeleider is ofwel hulpverlener ofwel docent in een vakgebied, waarin adem- en ontspanningsinstructie een specialisatie is. De instructie vindt veelal in groepjes plaats.

 

BEROEPEN

Er zijn diverse beroepen waar adem- en ontspanningsinstructie een specialisatie kan zijn:

Fysiotherapie

Psychosociale hulpverlening: psycholoog, psychologisch assistent, psychotherapeut, psychomotorisch therapeut, maatschappelijk werkende, pedagogen

Bewegingsdocenten: o.a. Yoga, Meer Bewegen voor Ouderen

Oefentherapie Cesar en Mensendieck

Logopedie

Uitvoerende kunsten: zang, dans, theater

Overige hulpverleners: o.a. artsen, natuurgeneeskundigen, verpleegkundigen, massagetherapeuten

Trainers: stem en presentatie, stress management

 

INDIVIDUELE THERAPIE

Klachten en problemen waarbij adem- en ontspanningstherapie wordt toegepast, staan hieronder. Deze indicaties houden in dat in de praktijk blijkt dat overspanning een belangrijke rol kan spelen in het onderhouden van de klachten. Indien in een proefbehandeling blijkt dat er een ingang is te vinden voor zelfregulatie waardoor de overspanning afneemt, dan pas wordt de indicatiestelling bevestigt. De diversiteit in indicaties houdt verband met de diversiteit van beroepen waarin adem- en ontspanningstherapie wordt toegepast.

Gespannenheid, Stressklachten

Hyperactieve kinderen

Hyperventilatieklachten

Houdingsklachten: nek-, schouder-, rugklachten, ziekte van Bechterew, scoliose

Ademproblemen: benauwdheid of kortademigheid, hoesten, als gevolg van een disfunctionele, "verkeerde" ademhaling

Longproblemen: astma, emfyseem, na longoperatie, ziekte van Besnier-Boeck

Angst: angststoornis, paniek, fobie

Hartpatienten: in revalidatie na hartinfarct, hartoperatie of PTCA, bij hartritmestoornissen, angina pectoris, atypische angina pectoris en hartfalen

Stemproblemen: dysfonie (heesheid), stotteren, globusgevoel, craniomandibulaire disfunctie

Negatieve lichaamsbeleving: psychosomatische klachten, post-traumatische klachten, anorexia, bulimia, mishandeling en misbruik in jeugd

Hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine

Neurologische problemen: distrofie, CVA/hemiplegie, epilepsie, whiplash, ziekte van Parkinson

Chronische pijn

Begeleiding: rouwverwerking, patienten met kanker, terminale patienten

Slaapproblemen: inslapen, doorslapen, nachtelijke apnoe of benauwdheid

Buikklachten: van functionele aard

Bekkenbodem problemen: incontinentie

Vermoeidheid: burn-out, chronische vermoeidheid

 

GROEPSTHERAPIE

Therapeutische toepassing kan ook plaats vinden in kleine groepjes. Dit gebeurt meestal in een specifieke context door gespecialiseerde hulpverleners, zoals:

Hartrevalidatie

Revalidatie dagbehandeling

Psychiatrie: eetstoornissen, paniek/dwangstoornis, negatieve lichaamsbeleving

Stress: spanningsklachten, hyperventilatieklachten

Incontinentie: ademinstructie sluit nauw aan bij de oefentherapie voor (urine)incontinentie

Bewegingstherapie: o.a. reuma, osteoporose, ziekte van Parkinson

 

GROEPSLESSEN

Er zijn diverse toepassingen voor in principe gezonde deelnemers waarin adem- en ontspanningsinstructie centraal staat. Wanneer daarbij blijkt dat een deelnemer teveel moeite heeft met de instructies is er een indicatie voor individuele begeleiding of therapie.

CURSUS:

bejaarden

yoga leerlingen

meditatie leerlingen

zwangere vrouwen

mensen met adem- of spanningsproblemen

mensen met bewegingsklachten

stress op het werk

TRAINING:

acteurs, sprekers

koorleden, zangers

SCHOLING:

introductiecursus voor collega hulpverleners of docenten

Nieuw

 

CASUISTIEK


Onderstaand is een overzicht van samenvattingen, gemaakt van casuistiek door cursisten, waarmee zij hun registratie verwierven. De volledige casus is aan te vragen bij de persoon die erboven staat genoemd, en wiens gegevens onder het register is te vinden. Het gaat er in elke casus om aannemelijk te maken in welke mate overspanning tot de klachten heeft bijgedragen.

De toepassingsgebieden zijn verdeeld in vier categorien:

Spanningsgerelateerde problemen zonder specifieke oorzaak

Psychische problemen

Functionele problemen van houding, adem en beweging

Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaken


BURNOUT / OVERSPANNEN
Nieuw gespannen ademen, snel afgeleid, nek en schouderklachten, bij vrouw van 35 jaar die tweemaal eerder ook overspannen is geweest

Energiegebrek en moe, onrust en slecht slapen, niet kunnen doorademen, bij vrouw van 32 jaar met werkuitval sinds 2 jaar wegens burnout

HOOFDPIJN:
Nieuw Migraine, moe en gespannen, bij vrouw van 33 jaar

Migraine en vermoeidheid, bij een man van 41 jaar, die moeite heeft emoties goed te hanteren

Hoofdpijn, moe en snelle ademhaling, bij man van 37 jaar, perfectionistisch en een moeilijke werksituatie

Hoofdpijn en schouderklachten, bij vrouw van 20 jaar, na de ziekte van Pfeiffer en met moeite beperkingen te accepteren

Hoofdpijn, al vele jaren, bij vrouw van 53 jaar en echtgenoot met terminale ziekte

Hoofdpijn, slecht slapen, lusteloos en concentratieproblemen, bij vrouw van 52 jaar met zingevingsvragen mbt haar werk

Hoofdpijn, gespannen en rugpijn bij vrouw van 37 jaar, met migraine en hoge werkdruk

Hoofdpijn en slecht slapen bij man van 51 jaar, die zijn werk niet kan loslaten

hoofdpijn en slapeloosheid bij man van 55 jaar met werkconflict en onderliggende depressie

HYPERVENTILATIEKLACHTEN:
Gespannen, benauwd, angst voor enge ziekte en nek en rugpijn bij vrouw van 25 jaar, sinds overlijden van vriendin

Duizelig, benauwd en vermoeid bij vrouw van 42 jaar, die angst voor autorijden heeft

Duizeligheid, strakke nek, gespannen en onvrij ademen bij vrouw van 47 jaar, met angst en spanningsproblematiek sinds haar jeugd

Onvoldoende kunnen doorademen, straatvrees, hartkloppingen en veel andere klachten bij vrouw van 42 jaar, na sterven van familieleden, bij drukte om verbouwing en die geen rustpauzes neemt

Gespannen, moe, druk op de borst en hartangst bij man van 25 jaar

Duizelig, gejaagd, pijn mid-thoracaal bij vrouw van 58 jaar met hyperventilatie en hypertensie

Angstig, benauwde en gespannen vrouw van 39 jaar met hoge belasting in werk en prive en bang vor het hart

Benauwd, slecht slapen, moe, gespannen en hartkloppingen bij vrouw van 42 jaar en hoge score op de Nijmeegse lijst

Pijn in kaken en hoofd, angst en slecht slapen bij vrouw van 58 jaar, met positieve HV provocatietest

Benauwd, gespannen schouders, onrustig slapen en ademen, duizelig, bij vrouw van 18 jaar in examentijd

Angst en benauwdheid bij vrouw van 35 jaar, na psychologische behandeling

Benauwdheid en hartkloppingen bij man van 49 jaar met onverwerkte emoties

benauwd en paniek bij reizen in trein, bij vrouw van 23 jaar, met een oud beentrauma

duizelig, hoogademen, gespannen nek/schouder, tintelingen n moeite met ontspannen bij vrouw van 28 jaar met hoge score op Nijmeegse lijst

benauwdheid, gespannen nek/schouder, slecht slapen, druk in hoofd, overbelast gevoel, onrust, paniek en vermoeidheid bij vrouw van 51 jaar, met visuele epilepsie en hoge score op Nijmeegse Lijst

hoofdpijn en benauwdheid, spanning op de buik en pijn links in de borst, bij vrouw van 22 jaar met hoge score op de Nijmeegse lijst

duizelig, benauwdheid, druk op de borst, bij vrouw van 25 jaar

duizelig, pijn borst, slap gevoel bij Turkse man van 27 jaar

duizelig, stress, slapeloosheid, angst voor flauwvallen en hoofdpijn, bij meisje van 15 jaar in moeilijke leefsituatie

angst voor flauwvallen, straatvrees en kortademigheid bij man van 27 jaar

SPANNINGSKLACHTEN:
buikpijn en hoofdpijn bij vrouw van 46 jaar met prikkelbare darm

Gespannen, moe en hoofdpijn bij vrouw van 28 jaar met zoontje met taaislijmziekte

Darmklachten en moeite met staan bij trompettiste van 54 jaar

Gespannen, slecht slapen, prikkelbaar, benauwd en moe bij man van 47 jaar, in psychotherapie voor depressieve stemming en hoog streefniveau

Gespannen lichaam, slecht slapen, onrust en hyperventilatie volgens de huisarts bij man van 35 jaar, werkeloos en met financiele problemen

Slecht slapen, beklemd lichaamsgevoel en onzekerheid bij meisje van 12 jaar met gescheiden ouders

Bij stress benauwdheid en daarnaast darmklachten bij vrouw van 43 jaar

slecht slapen, maag- en rugpijn, oppervlakkig ademen en angst opnieuw overspannen te raken bij vrouw van 36 jaar, met een zeer gering lichaamsgevoel

VERMOEIDHEID:
Vermoeidheid, pijn in armen en benen en rode ogen, die zijn werk belemmert bij man van 25 jaar

Extreme vermoeidheid, rug en schouderklachten en slechte concentratie bij vrouw van 40 jaar met psychisch zwaar werk

vermoeidheid en verwerkingsproblemen bij vrouw van 34 jaar met recente diagnose van multipele sclerose

WERKSTRESS:
Nieuw slecht slapen en moeilijk ademen bij man 53 jaar met hoge werkstress

emotioneel labiel, gejaagd en gespannen sinds overlijden van moeder bij vrouw van 59 met hoge werkstress

Gespannen en heel druk, bij vrouw van 41 jaar met hoge werkdruk

Werkhervatting bij man van 35 jaar, met spanningsklachten en werkstress als gevolg van een perfectionische inslag

gespannen gevoel, vermoeidheid, jeuk op hoofd, slapeloosheid en gedeeltelijk in ziektewet bij man van 51 jaar, met overspanning door hoge werkdruk

Psychische problemen


ADHD
Impulsiviteit, slecht slapen, rug-, darm- en spanningsklachten, bij man van 29 jaar, in begeleiding vanwege ADHD

DEPRESSIE:
Dwangmatig, angstige vrouw van 67 jaar met opgejaagd gevoel, spanning in hele lijf, buikklachten en de diagnose dysthyme stoornis

geen zin, paniek, moe en zwaar in de benen, spanning en benauwd op de borst, ochtendmisselijk, bij weduwe van 56 jaar

HARTANGST:
Nieuw pijn in hartstreek, angstig, ook voor hart, bij vrouw van 23 jaar, die pas goed reageerde nadat psychische hulp erbij kwam

Angstig en hartfobie bij vrouw van 41 jaar met burn-out in de voorgeschiedenis

spanning en pijn op borst en in linker arm, paniekaanvallen, verstoord slaappatroon en bemoeilijkte neusademhaling bij man van 32 jaar, zonder cardiale afwijkingen

hartkloppingen, slecht slapen, druk op keel, gespannen ademen en emotioneel bij vrouw van 44 in behandeling met cognitieve gedragstherapie vanwege angststoornis

Angst, moe, kortademig en gebrek aan zelfvertrouwen bij vrouw van 56 jaar met een angststoornis

Druk op romp, schedel en keel, piekeren en paniek bij weduwe van 70 jaar met angsstoornis

Hoofdpijn, duizelig, stijve nek, benauwdheid bij vrouw van 57 jaar met chronische angst en paniekstoornis

Paniekaanvallen en benauwdheid bij vrouw van 37 jaar, met hoge bloeddruk

Pijn in schouders en rug, knarsetanden, bij vrouw van 54 jaar, met angst, nachtmerries en boosheid over haar levensloop

Paniekaanvallen, hyperventilatieklachten en vermoeidheid bij man van 49 jaar en veel werkstress

Paniekaanvallen, vermoeidheid bij man van 36 jaar en hoge werkstress

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS:
spanning en ademtekort bij meisje van 18 jaar in beroepsopleiding tot artiest en anorexia verleden

Geen 'voel-ervaringen' en daardoor vaak onenigheid met partner bij licht autistische man van 46 jaar

benauwdheid bij angst, onrust en moeite met eten bij 15-jarig meisje met schizo-affectieve persoonlijkheidsstoornis

SOMATOFORME STOORNIS:
Onrust, pijn en piekeren bij vrouw van 42 jaar, in psychotherapie vanwege een somatoforme stoornis

TRAUMA / post traumatische stress:
Nieuw afwezig raken, benauwd bij vrouw van 44 na ongeluk twee jaar tevoren, waarbij gebroken ribben waren

Spanningsklachten bij vrouw van 30 jaar, en jeugdtrauma dat naar voren kwam tijdens AOT en daarop behandeld werd met EMDR

Last van handen, armen, kaken, hoofdpijn, onrust en druk op borst bij man van 38 jaar, met traumatische oorlogservaringen als militair

duizelig, benauwd, angstig en hyperventilatie bij een 17-jarig meisje kort na een traumatische ervaring

spanningsklachten, benauwd en hartkloppingen bij vrouw van 41 jaar met een onverwerkt jeugdtrauma

gespannen, pijn onderrug, slecht slapen, uitgeput na normale dagtaak, bij 55-jarige man, sinds ernstig ongeluk 7 jaar geleden

VERSLAVINGSZORG
spanningsklachten en stemmingswisselingen bij alleenstaande man van 32 jaar, behandeld in de verslavingszorg

Functionele problemen van houding, adem en beweging

BEKKENINSTABILITEIT:
nek- en rugklachten, onrust, slecht slapen en benauwd bij een vrouw van 35 jaar, na een bevalling met bekkenklachten

pijn rondom heiligbeen, in onderrug en bovenrug, strakke benen bij vrouw van 48 jaar, na buikoperatie en behandeling in pijnkliniek

CANS, chronische arm, nek en schouderklachten (RSI):
Nieuw Nek- en schouderklachten, onrust bij vrouw van 49 jaar, die goed reageerde ondanks grote psychosociale belasting

Nek- en hoofdpijn, knarsetanden, grote onrust bij vrouw van 51, met grote psychosociale belasting

Nek, schouder en armklachten bij vrouw van 43 jaar met angst voor kaakluxatie

Terugkerende nekklachten, spanning en ademnood bij vrouw van 44 jaar met astma en beperkte wevelkolombeweging

pijn in arm, nek en schouder rechts, moe gevoel in nek, en gespannen gevoel, bij vrouw van 30 jaar

pijn in handen, armen, slecht slapen, snel moe in schouders, bij vrouw van 34 jaar

CHRONISCH PIJN:
Nek- en hoofdpijnklachten, slecht slapen bij man van 49 jaar, met onzekerheid over trage hartslag en hartbonzen en eerder whiplash

Chronisch pijn, vermoeid en inactief bij vrouw van 18 jaar met hypermobiliteit en misbruik in verleden

chronisch nek- en rugpijn, moeizaam ademen, gespannen en moe, bij vrouw van 26 jaar

nek- en armklachten, hoofdpijn en slecht slapen bij vrouw van 40 jaar met whiplashbeeld

chronisch pijn in nek en schouder, vermoeidheid en depressie bij vrouw van 40 jaar met fibromyalgie, postwhiplashsyndroom en angststoornis

DYSFUNCTIONEEL ADEMEN:
Kortademig, vooral bij inspanning, bij vrouw van 41 jaar met hoge werkdruk

Teveel lucht en te weinig ademsteun, onzekerheid, bij vrouw van 38 jaar die altsaxofoon bespeelt

Adembeperkingen in sommige yogahoudingen, en rugpijn, bij vrouw van 46 jaar

heftige dyspnoe aanvallen, hartkloppingen, tintelingen, zweten, pijn op de borst/maag bij man van 28 jaar, in longrevalidatie, zonder fysieke tekenen van hyperventilatie of longziekte

FIBROMYALGIE:
Nieuw gewichtspijn, koude handen, slecht slapen en buikkrampen bij vrouw van 50 jaar, met fibromyalgie en ziekte van Crohn

Duizelig, hoofdpijn, benauwd, moe, neerslachtig en snel spreken bij vrouw van 52 jaar met fibromyalgie

KNIEKLACHTEN:
pijn linker knie, loopt met stok, slecht belastbaar, na dashboardtrauma, bij vrouw van 25 jaar

RUGKLACHTEN
Lage rugpijn, hoofdpijn en kuitkrampen bij vrouw van 40 jaar

STEM:
Onvrije toonvorming en spanning bij spreken en zingen bij man van 45 jaar, met overvolle agenda en zangles

Moeilijk ademen en zingen, met slecht slapen, nekpijn en migraine bij zangleerlinge van 37 jaar

wegvallen van stem, vermoeidheid en gebrek aan energie bij man van 55 jaar, praktijkleraar middelbaar omnderwijs

afonie, schorheid, rugpijn en benauwdheid, bij vrouw van 30 jaar

hoge, dunne stem en gespannen schouders, bij man van 25 jaar met hyperkinetische dysfonie

Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaken

BEWEGINGSAPPARAAT:
Nieuw spanning, moe, onrust, slecht slapen bij vrouw van 61, in tot nu toe niet succesvolle revalidatie vanwege elleboogfractuur een jaar geleden

Emotioneel labiel en moeite met verwerking bij vrouw van 57 jaar in revalidatie na onderbeenamputatie

Acceptatieproblemen, somber, moe, druk en slecht slapen, bij vrouw van 60 jaar, ernstig beperkt door rugafwijkingen

DARMAANDOENING:
Extreme vermoeidheid, pijn, geheugen- en spraakproblemen, daardoor sociaal isolement, bij man van 44 jaar met coeliakie

HARTZIEKTE:
Angst, slecht slapen bij vrouw van 52 jaar, in revalidatie na hartoperatie en in afwachting van baarmoeder operatie

Moeite met ademen, in paniek wakker worden, bij man van 65 jaar na hartinfarct en hartoperatie, met tijdelijk diafragmahoogstand

Kortademig, nekpijn en vermoeid bij man van 54 jaar, na hartinfarct die werk in ploegendienst volledig hervat

Omgaan met energie en paniek bij man van 46 jaar met hartversnellingen, met vermoedelijk fysieke oorzaak

onrust, emotioneel, slecht slapen, hartkloppingen bij man van 50 jaar, met hartinfarct en na hartrevalidatie

pijn op de borst, angst, slecht slapen en vermoeid van werk bij man van 52 jaar na succesvolle PTCA en zeer belastende werksituatie

kortademig, angst, moeite met ontspannen en moeite met inademen en onvolledig uitademen, bij vrouw van 47 jaar, 9 maanden na hartoperatie en hartrevalidatie

kortademig, vermoeid, tintelingen in vingers, een drankprobleem bij man van 51 jaar, gerevalideerd in een jaar na hartinfarct

vermoeid, slecht slapen, drukpijn en spanning op borst, spanningsopbouw na spreken voor groep, angst voor terugval, na dreigend hartinfarct, bij man van 45 jaar

HERSENAANDOENING, HEMIPLEGIE:
moeilijk lopen, piekeren en opgejaagd gevoel bij vrouw van 72, in revalidatiebehandeling vanwege hemiplegie

Gespannen en moeilijk praten, ondanks logopedie, bij man van 41 jaar met CVA en Multipele Sclerose

Angst, moe slecht slapen en rugklachten, 1 jaar na CVA bij vrouw van 51 jaar en moeizame werkhervatting

onrust, stressgevoeligheid, hoofdpijn en lage rugpijn bij vrouw van 34 jaar na hersenbloeding en met geheugenproblemen

onrust, benauwdheid, moeilijk lopen en aandachtsconcentratie na CVA, bij weduwe van 79 jaar

KANKER
slecht slapen, piekeren, slechte eetlust, moe en maagpijn bij vrouw van 34 jaar met recidief ziekte van Hodgkin

LONGZIEKTE
Nieuw benauwdheid bij inspanning, angstgevoel bij vrouw van 62 jaar met COPD (Gold klasse 2)

onrust, onzekerheid, drukte in het hoofd en stikgevoel bij vrouw van 25, sinds vroege jeugd astmatisch en paniekaanvallen sinds puberteit

druk op de borst, moeilijk, onregelmatig ademen bij man van 40 jr met de ziekte van Besnier-Boeck

spanningsklachten, vermoeidheid en benauwdheid bij een vrouw van 50 jaar met astma

Onrust en moeite met herstel na longtumor operatie bij man van 32 jaar

Moeilijk ademen en praten, migraine bij man van 38 jaar en astma

kortademig, verstopte neus, angst, nachtmerries en boosheid, met man van 74 jaar, met oorlogsverleden, die bleek ernstig longfibrose te hebben

kortademig, druk en pijn op de borst, onrust bij vrouw van 76 jaar, met COPD

nek- schouderklachten, kortademig bij inspanning, overspannenheid en concentratieproblemen bij man van 54 jaar met COPD

kortademig, conditieverlies en angst voor benauwdheid, bij man van 65 jaar met COPD (emfyseem) en neiging tot hyperventileren

NEUROLOGISCHE PROBLEMEN
Nieuw onrust, moe in hoofd bij man van 53 jaar in revalidatie vanwege ziekte van Parkinson

moe, slecht slapen, duizelig, extreem gespannen vrouw vn 62, in revalidatiebehandeling vanwege neuropathie