VAS-nieuws
Jaargang 14, nummer 31

Vrijdag 29 mei 2015
Tekst: Remy Hakvoort
Met bijdrage van Peter de Leeuwe, Joris van Vuure
Opmaak en eindredactie: Cor van Dusschoten

Gehoord: "Waar is iedereen? Het is bijna uitgestorven hier..."

Inhoud

- VAS-kalender (links)
- Interne competitie Keizer (links)
- Externe competitie SGA (midden)
- Externe competitie KNSB (midden)
- Externe competitie SGA (rechts)

VAS-kalender

1. Intern
Donderdag 28 mei 2015:
Rapid-Competitie.
Voor diegenen die geen rapid spelen is er vrij schaken.
2. Extern
geen

Interne Competitie Keizer

In de laatste ronde was er zeer weinig animo voor de interne; vaste aanwezigen waren op vakantie, anderen waren nog zeer druk met de laatste voorberei- dingen voor het ADA/VAS-Kamp dat in de Pinksterdagen gehou- den zou worden. Weer anderen waren druk met de wedstrijd van VAS 3, die ingehaald moest worden.
Peter de Leeuwe behaalde een knappe remise tegen John Pex. Joost van dongen ging uiteindelijk ten onder tegen een ontketende Dick Paulis. En Tom Prent ging onderuit tegen Roelof Reinders. En dat was verrassend, want Roelof kwam halverwege de partij nog wel melden dat hij ontzettend slecht stond en verwachtte dat de partij niet lang meer zou duren. Dat pakte dus even helemaal anders uit!

Games in Round 13 - 5/21/2015.
1 John Pex - Peter de Leeuwe ˝-˝
2 Joost van Dongen - Dick Paulis 0-1
3 Tom Prent - Roelof Reinders 0-1

Externe competitie SGA

VAS 3 - Prom.-klasse
Om des keizers baard.
Door: Joris van Vuure
VAS 3 – Boven IJ 2 4-4
Op 30 april zouden VAS 3 en Boven IJ 2 hun laatste wedstrijd van het seizoen afwerken.
Ons team had in ronde 2 verloren van de latere kampioen en zou sowieso tweede worden, het team uit Amsterdam Noord zou sowieso zesde worden. De wedstrijd ging dus om de eer, de persoonlijke resultaten en de lol van het spelen van een potje schaak.
Ergens rond Koningsdag kreeg ik als teamleider te horen dat het Cygnus niet beschikbaar was op 30 april. Dat is rijkelijk laat maar het was niet anders. De wedstrijd werd verplaatst naar 21 mei. Op twee borden werd vooruit gespeeld vanwege niet meer aanpasbare agenda’s. De schade viel wat dat betreft nog mee.
Uit Amsterdam Noord bereikte me het bericht dat Ben er was afgeschoven en dat Rob een gewonnen stelling in remise had laten verzanden. Op 21 mei begonnen we dus met een kleine achterstand. Iets na acht uur werd duidelijk dat een van de beoogde invallers de wedstrijd was vergeten en dat er uit de interne competitie nog een speler moest worden gevonden. Gelukkig was Corjan bereid om wederom in te vallen en zo begonnen we aan deze wedstrijd.
Wat ik mee heb gekregen leest u in ongeveer chronologische volgorde.
1. Marten speelde net als tegen de Raadsheer zijn bekende "alles of niets stijl". In de vorige ronde pakte dat niet goed uit maar wist hij er een halfje uit te slepen, nu raakte de tegenstander ergens een stuk kwijt. Voor ik mijn koffie op had stond het dus weer gelijk.
2. Jouke kwam in een stelling die hij niet kende en de tegenstander wel. De tegenstander had erg veel compensatie voor twee extra pionnen maar ook Jouke leek wel kansen te hebben. Ergens moet het mis gegaan zijn maar wanneer dat was kan ik niet zeggen.
3. Corjan viel tegen de Raadsheer in met een goede overwinning op Ron van Dijk (1944) en ging er ook nu weer goed voor zitten. Of het evenwicht ergens verstoord is geweest weet ik niet maar uiteindelijk waren beide spelers ogenschijnlijk tevreden met een halfje.
4. Op bord 2 week Milo al op zet 1 af van zijn gebruikelijke Engels. Al snel kwam hij ook zeer bedenkelijk te staan en het was aan de tegenstander te danken dat de partij nog zo lang duurde. Ergens werd het evenwicht weer hersteld en kon de vrede worden getekend.
5. Jordi, op bord 1, speelde een draak in een schema zo als ik dat vroeger in schaakhuis Gambiet Rick Lith ook zag doen. Nu lijkt Jordi in niets op Rick, maar de zetten leken me allemaal logisch en gezond. Ergens schijnt de tegenstander toch te hebben kunnen winnen maar remise was een logisch resultaat.
6. De laatste twee spelers waren tevens de teamleiders van beide teams. Wie de scores heeft bijgehouden begrijpt dat de tussenstand ondertussen 3-4 was. De witspeler had erg vervlakkend gespeeld en een poging om iets van leven in de partij te brengen had de zwartspeler met een klein nadeel en een flinke ruil moeten bekopen. Dat de witspeler nog 18 minuten had en de zwartspeler nog 3 was ook al niet zo gunstig. Met beide spelers nog een toren + paard en 4 pionnen werd de stelling toch nog ingewikkeld en uiteindelijk ging de witspeler in verloren stelling door zijn vlag.


Bord Thuis        Uit
1  Jordi Gernaert    Eric Tetteroo  ˝-˝
2  Milo Bogaard     Arthur Bauduin  ˝-˝
3  Joris van Vuure   Wim de Schipper 1-0
4  Corjan Nota     Jan Rot     ˝-˝
5  Jouke van Veelen   André Meester  0-1
6  Rob van Dongen    Huub Groenenberg ˝-˝
7  Ben Wijgers     Peter Sassen   0-1
8  Marten van der Veen Evert Wesker   1-0
                      4-4

Een weinig verheffend einde van een seizoen waarin we in de beslis- sende tweede wedstrijd met 4˝-3˝ verloren van de concurrent. Drie spelers konden vanwege verhuizing naar het buitenland het seizoen niet afmaken.
Goede scores werden dit seizoen gehaald door:
Jordi (4 uit 5 en ongeslagen)
Milo (4˝ uit 7 met tpr boven de 2100)
Joris (verloren in beslissende wedstrijd maar toch 6 uit 7 en tpr van bijna 2300)
Michael (3˝ uit 5)

Externe competitie KNSB

VAS 1 - Klasse 2A
Geen nieuws.

VAS 2 - Klasse 3D
Geen nieuws.

Externe competitie SGA

VAS 4 - Klasse 1B
Geen nieuws

VAS 5 - Klasse 1A
Geen nieuws

VAS 6 - Klasse 2B
Geen nieuws

VAS 7 - Klasse 3A
Amstel 3 - VAS 7: Anderhalf - Zes en een half!
Door: Peter de Leeuwe
Wat Feyenoord niet lukte, lukte Vas 7 wel! WINNEN! En dus promotie.
4-4 was voldoende voor promotie. Maar toen de kruitdampen waren op getrokken, was de uitslag zeer overtuigend. Amstel 3 - Vas 7 1˝-6˝ !
Degene die dit stukje schrijft, was louter mee- gegaan om een stukje over de hopelijk overwin- ning te schrijven. Zelf kon hij niet meespelen door drie keer uitsluitend als reserve al te zijn opgesteld. Het liep echter anders.
Om te beginnen was het team niet compleet. Zeven mensen waren bereid te kunnen spelen. Toen ook Tom Flesseman om gezondheids- redenen moest afzeggen en er nog zes mensen over waren, kwam een belangrijke gedachte bij Teo naar voren. Weliswaar had de schrijver al drie keer als invaller gespeeld, en mocht dan niet meer worden opgesteld, maar door nieuwe regle- menten is het mogelijk dat een invaller toch nog een maal mag worden opgesteld. Reden is dat bij een ingedeelde groep er een extra vereniging is bijgevoegd. Een lange verklaring, besef ik. Maar het kwam er op neer dat de stukjes- schrijver alsnog kon meespelen. Zo doende wordt begrepen dat ik niet ALLE partijen fijn- zinnig kon waarnemen. Immers, ik moest zelf worstelen om twee verloren pionnen weer te veroveren. En al zeg ik het zelf(!), won ze weer terug! Remise. De rest van de partijen heb ik niet gevolgd. Maar wat doet het er toe.!


Bord	Thuis	        Uit
1   Richard Piller    Jeff Hamburg  0-1
2   Huug Jansen     Corjan Nota   0-1
3   Dwayne Oomen     Benno Drewes  0-1
4   Martin Steunebrink  Jan Stegeman  ˝-˝
5   Paul Oomen      Samuel Cohn   0-1
6   Henk van Lonkhuijzen Tejo Hagen   0-1
7   Clemens Koster    Peter de Leeuwe ˝-˝
8   Sipke de Boer    Simon Buijs   ˝-˝
                     1˝-6˝

VAS 8 - Klasse 3B
Geen nieuws.

      Disclaimer
      Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
      © 05-09-2013 CvD