Ondernemingsraad - sites
Opsomming van interessante internetpagina's waarop tal van onderwerpen te vinden zijn die betrekking hebben op het werk in een Ondernemingsraad.
Actueel
Stichting Sociaal Fonds V&W i.v.m. de nieuwe ziektekostenverzekering.

Algemeen
www.or.nl
www.or-net.com
www.or-online.nl
www.cbs.nl
belasting.pagina.nl
or.pagina.nl
wor.pagina.nl
ondernemingsraad.pagina.nl
cao.pagina.nl
www.postbus51.nl
Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Arbeidsmarkt
www.sectordata.nl
Arbo
www.arbo.nl
www.arboman.nl
www.arbozw.nl (gezondheidszorg)
www.skb.nl
www.werkdrukbarometer.nl
www.arbeid.tno.nl
Arbo Bibliotheek Nederland
www.reintegratiemonitor.nl
www.fondsenzw.nl (subsidieregelingen gezondheidszorg)
www.arbo-ggz.nl
www.arboonline.nl
Meldpunt strijdige regels
FNV Arbo

Personeelsbeleid
www.idznet.nl (ID-banen)
www.leeftijd.nl (leeftijdsbewust personeelsbeleid)
www.personeelsnet.nl
www.hrnet.nl

Commercieel
www.or-info.nl (Kluwer)
Wet- en regelgeving
www.wetten.nl
www.rechtspraak.nl
www.jol.nl (jurisprudentie)
www.wetwegwijzer.nl

Ministeries
www.minvws.nl (VWS)
www.vrom.nl (VROM)
www.minszw.nl (SZW)

Overheid
http://www.or-overheid.nl/

Vakbonden
www.fnv.nl
www.abvakabofnv.nl
www.bondgenoten.fnv.nl
www.arbobondgenoten.nl
www.cnv.nl
www.cmhf.nl
www.fnv.nl/nieuws
FNVFormaat

Portals
medezeggenschap.pagina.nl
vakbond.pagina.nl
 
 
Laatste update: 13 juli 2007
© CvD 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Onderzoeken:
http://www.acp.nl/ Politievakorganisatie
http://www.ser.nl/ Sociaal-Economische Raad
http://www.stvda.nl/ Stichting van de Arbeid
http://www.caop.nl/ Centrum Arbeidsverhoudingen
http://www.cpb.nl/ Centraal Planbureau