Wikipedia: Kabinet Rutte 3 | Kabinetsformatie 2017)
Ministers en staatssecretarissen Rutte 3
departement minister
partij staatssecretaris
partij
Algemene Zaken Drs. Mark Rutte VVD
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jkvr. drs. Kajsa Ollongren D66 Drs. Raymond Knops
Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf en grensoverschrijdende samenwerking, ICT en identiteitsgegevens.
CDA
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking M.A. MPhil Sigrid Kaag D66 zonder portefeulle
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse Zaken Drs. Stef Blok VVD
Defensie Drs. Ank Bijleveld-Schouten CDA Drs. Barbara Visser
Personeels- en Materieelvoorziening en Bedrijfsvoering
VVD
Economische Zaken en Klimaat Ir. Eric Wiebes MBA VVD Mr. drs. Mona Keijzer
taken niet omschreven
CDA
FinanciŽn Mr. Wopke Hoekstra MBA CDA Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief (Belastingdienst) en
Drs. Alexandra Carla van Huffelen (toeslagenaffaire).
D66
Infrastructuur en Waterstaat Drs. Cora van Nieuwenhuizen
Weginfrastructuur, Water, Scheepvaart (maritieme zaken) en Luchtvaart
VVD Drs. Stientje van Veldhoven
Milieu (niet-Klimaat), Bodem, Openbaar vervoer en spoor, Fietsbeleid, KNMI, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en Planbureau Leefomgeving
D66
Justitie en Veiligheid Prof. mr. dr. Ferdinand Grapperhaus CDA Mr. Ankie Broekers-Knol
VVD
Rechtsbescherming Drs. Sander Dekker VVD zonder portefeuille
andere over rechtsbijstand, slachtofferhulp, kansspelen, bescherming persoonsgegevens en het CJIB
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Drs. Carola Schouten CU
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mr. drs. Ingrid van Engelshoven D66
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Drs. Arie Slob CU zonder portefeuille
Onderwijs en Media
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Drs. Wouter Koolmees D66 Bas van 't Wout
VVD
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge CDA Drs. Paul Blokhuis
onder meer de geestelijke gezondheidszorg, preventie, maatschappelijke opvang en de maatschappelijke diensttijd.
CU
Medische Zorg en Sport Drs. Tamara van Ark VVD zonder portefeuille
onder andere over gezondheidsbescherming, curatieve zorg, de zorgverzekeringswet en sportbeleid.

Staatssecretaris van FinanciŽn Drs. Menno Snel treedt op woensdag 18 december 2019 af wegens een toeslagenaffaire Belastingdienst. Tot er vervanging geregeld is, neemt de minister (Wobke Hoekstra) de zaken waar.
De vervangers worden op dinsdag 28 januari 2020 beŽdigd: Drs. Alexandra Carla van Huffelen (toeslagenaffaire) geb. Leiden, 21 juli 1968, en Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief (Belastingdienst) geb. 17 augustus 1963.

Op vrijdag 1 november 2019 is Kajsa Ollongren wegens medische redenen tijdelijk op non-actief. Haar taak op binnenlandse Zaken wordt waargenomen door Raymond Knops, voorheen staatssecretaris op datzelfde ministerie.
Kajsa's functie van vicepremier gaat naar Wouter Koolmees, Stientje van Veldhoven wordt Minister voor Milieu en Wonen, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Ank Bijleveld nam de portefeuille betreffende de AIVD over en werd tevens minister zonder portefeuille voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, naast haar functie van Minister van Defensie.

Drs. Halbe Zijlstra is op 13 februari 2018 afgetreden. Op 7 maart 2018 werd Drs. Stef Blok benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.
Staatssecretaris Mark Harbers is op 5 juni 2019 opgevolgd door Mr. Ankie Broekers-Knol. Zij was tussen 2 juli 2013 en 5 juni 2019 voorzitter van de Eerste Kamer.

Donderdag 9 juli 2020: Martin van Rijn (PvdA), Minister voor Medische Zorg en Sport, treedt af. Hij werd opgevolgd door Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De opvolger van Van Ark is Bas van 't Wout (Studie Geschiedenis aan de VU niet afgerond).
Donderdag 19 maart 2020: Mr. drs. Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, ia afgetreden wegens vermoeidheid aangaande het coronavirus. Zijn taken worden overgenomen door Hugo de Jonge. Op vrijdag 20 maart werd bekend dat de PvdA'er Martin van Rijn hem opvolgt voor drie maanden. Een unieke zaak, wegens zijn grote kennis en ervaring op dit vakgebied is een minister van een partij gekozen die geen deel uitmaakt van het kabinet.
Beëdigd op donderdag 26 oktober 2017.
De ministers zonder portefeuille worden met het voorzetsel "voor" aangeduid, bijvoorbeeld Sigrid Kaag is minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, gewone ministers met het voorzetsel "van", dus Kajsa Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De ministers zonder portefeuille hebben geen eigen ministeriewebsite.

Laatste update: woensdag 5 juni 2019, donderdag 14 november 2019, donderdag 19 december 2019, maandag 27 januari 2020, donderdag 19 maart 2020, vrijdag 20 maart 2020, woensdag 8 juli 2020, vrijdag 10 juli 2020.
Laatste opmaak: zaterdag 26 oktober 2019