Inkomsten
Loon- en Inkomstenbelasting61,7
Omzetbelasting (btw)59,6
Premies Volksverzekeringen43,5
Zorgverzekeringswet43,4
Premies Werknemerverzekeringen25,6
Vennootschapsbelasting25,3
Accijnzen12,3
Belastingen op een milieugrondslag5,9
Overdrachts- en assurantiebelasting5,6
Dividendbelasting (bruto-opbrengst)5,6
Motorrijtuigenbelasting4,3
Invoerrechten3,3
BPM2,2
Verhuurdersheffing1,7
Gasbaten1,7
Schenk- en erfbelasting1,6
Bankbelasting0,5
Overig1,2
Uitgaven
Sociale Zekerheid81,8
Zorg79,7
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap38,5
Gemeente- en Provinciefonds en btw-compensatiefonds32,5
Buitenlandse Zaken / Internationale Samenwerking13,2
Justitie en Veiligheid11,1
Defensie10,0
Infrastructuur en Waterstaat9,5
Rentelasten5,5
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties4,9
Economische Zaken en Klimaat4,0
Financiën1,7
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit0,8
Overig1,8